Friday, March 25, 2016

Kami bersama Drs. Anang Sukandar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia ( AFI )


Kami bersama Drs. Anang Sukandar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia ( AFI ), Semangat beliau sungguh luar biasa, di usia 80 tahunan ini masih aktif bekerja dan bersemangat.